AFSCHEID TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

Peter Rijken en Henri Gadella, respectievelijk voorzitter en secretaris van de Raad van Toezicht, hebben afscheid genomen van Villa Pardoes. Zij sluiten daarmee een zittingsperiode van 15 en 23 jaar af, welke gekenmerkt wordt door grote betrokkenheid en belangstelling van beide heren.

 

Sinds de bouw in 1999 is Henri Gadella betrokken bij Villa Pardoes, in eerste instantie als secretaris van Stichting Exploitatie later als secretaris van de nieuwe Raad van Toezicht met de portefeuille Vastgoed en Facilitaire Zaken. In die tijd is Villa Pardoes ontwikkeld en uitgebouwd tot de huidige vorm. Een van de belangrijkste pijlers is de grote groep de vrijwilligers, het hart en de ziel van de organisatie, zoals Henri ze noemt. Hij kijkt terug op een mooie tijd, waarbij hij nu nog steeds smakelijk kan lachen om een hilarisch voorval over papegaaien tijdens het voorbereiden van de inrichting van de huisjes. “Er was duidelijk besloten om geen dieren in de Villa toe te laten tot er in een vergadering daarop werd voorgesteld een papegaai te plaatsen in de kamer van het zieke kind. Toen ik refereerde aan het eerder genomen besluit werd mij duidelijk wat de bedoeling was. Ik had, als leek op dit gebied, die term nog nooit gehoord dus werd er hartelijk om gelachen.” In de loop der jaren bleef Henri nauw betrokken bij iedere uitbreiding van de Villa. Hoogtepunten waren zeker de aanleg van de tuin in 2005, de parkeerplaats in 2007, de Poef in 2012 en natuurlijk de uitbreiding van de Villa met 50% in 2015 waarbij de typische vorm ontstond van de Slak en een Bloem. Daardoor zijn er nu 12 themahuisjes. Tenslotte de grote renovatie van de Slakkenhuisjes in 2020, waardoor Villa Pardoes helemaal aan de eisen van een Healing Environment voldoet.

 

Peter Rijken zijn aantreden was in een roerige tijd. Hij was al enkele jaren betrokken bij Villa Pardoes als sponsor ambassadeur. Hij probeerde in die hoedanigheid zijn netwerk enthousiast te maken voor samenwerkingen en ging geregeld het land in voor mooie acties. Maar hij wilde meer doen. Zijn aanstelling tot voorzitter in 2007 kwam voort uit het samengaan van twee besturen naar één Raad van Toezicht, met één algemeen directeur/bestuurder. In die tijd werd ook de overstap te maken van ‘levensbedreigend’ naar ernstig zieke kinderen, meer focus op het hele gezin, geen cure maar wel care bieden. Gezinnen samen onbezorgd laten genieten, even alles vergeten. Het familiaire karakter van de Villa, helemaal jezelf kunnen zijn en altijd een gevoel van thuiskomen, dat past bij Peter. Het werd een duurzame relatie, een logische keuze voor Peter zelf om daarin zolang in te investeren. Hij heeft nooit de behoefte gehad aan een ander goed doel. “Tijd heeft geen dimensie achteraf, het is samen herinneringen bouwen.”    

 

Beide heren nemen met een gerust hart afscheid, de cirkel is rond: “Ik heb veel vertrouwen in de komende tijd; met een nieuwe directeur en nieuwe leden voor de Raad van Toezicht. Frisse, inspirerende mensen met het hart op de juiste plaats. Die goed vorm zullen geven aan een dienstbare toekomst. Alle vertrouwen dat de Villa in goed handen is. Ik zal nu vanaf de zijlijn trots toekijken. Tijd voor nieuw elan.” Aldus Henri Gadella. Ook Peter Rijken ziet dat het goed is.  “Zolang je in een veranderende tijd vasthoudt aan de menselijke maat en het familiegevoel, die belangrijk en kenmerkend zijn voor Villa Pardoes, kun je wendbaar jezelf zijn en blijft Villa Pardoes een fijne en veilige plek voor gezinnen die het heel hard nodig hebben.”  

 

Villa Pardoes dankt Peter en Henri enorm voor hun lange en waardevolle inzet.  

 

Per 1 januari 2022 is Noud Bex benoemd als nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht en nemen Cor Broekhuizen en Heleen Engelen plaats als nieuwe leden van de Raad van Toezicht van Villa Pardoes.