Algemene voorwaarden Villa Pardoes

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op een verblijf in Villa Pardoes. De algemene voorwaarden gelden voor alle gezinsleden en bezoekers van het gezin. Met de boekingsbevestiging gaan het gastgezin en eventuele bezoekers akkoord met deze algemene voorwaarden.

1. Een vakantie bij Villa Pardoes is bedoeld voor het eigen gezin, maar ook opa, oma, hulpverleners of andere gasten mogen hier verblijven tot een maximum van zes personen. Een huisje heeft zes slaapplaatsen. Is het gezin groter dan zes personen, dan proberen we een oplossing te zoeken, zoals het plaatsen van een extra bed of het reserveren van twee huisjes.

2. Wij streven ernaar om deze week op een geschikt moment voor het gezin te plannen. Annuleren kan op elk moment mits er een medische oorzaak is die onderbouwd kan worden door een arts. Mocht de bevestigde datum moeten worden gewijzigd, dan kan dat in overleg met de gastencoördinator van Villa Pardoes.

3. Ouders en verzorgers houden gedurende de vakantieweek de eindverantwoordelijkheid over hun eigen kinderen. Minderjarige kinderen kunnen uitsluitend in de Villa verblijven onder begeleiding van één ouder of verantwoordelijke volwassene en mogen niet alleen in de Villa verblijven.

4. Bezoek is van harte welkom, maar mag niet blijven overnachten. Vanwege de veiligheid moet bezoek 24 uur voor aankomst te worden aangemeld bij de receptie van de Villa.

5. Onze huisjes zijn compleet ingericht. Het gezin zorgt zelf voor maaltijden. De koffiecorner van onze Villa kan kosteloos worden gebruikt.

6. We beschikken over een aantal veel voorkomende medische hulpmiddelen zoals een douchestoel of een infuusstandaard. Andere hulpmiddelen kunnen op verzoek worden geregeld, mits tijdig van te voren contact is opgenomen ons om dit af te stemmen.

7. De vaste staf van de Villa is van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren aanwezig. Via een speciaal telefoonnummer is één van de vaste medewerkers buiten kantooruren altijd bereikbaar. Daarnaast zijn er dagelijks, ook in het weekend, tussen 9.30 en 21.30 uur vrijwilligers aanwezig.

8. Tijdens het verblijf zijn er vanaf 21.30 uur tot 09.30 uur geen medewerkers of vrijwilligers aanwezig.

9. Er wordt géén medische ondersteuning geboden. Voor kinderen die niet zonder medische zorg naar Villa Pardoes kunnen gaan, zorgt het gezin zelf voor een oplossing. In
dit kader hiervan geldt een inspanningsverbintenis voor Villa Pardoes, maar kan zij geen toezeggingen doen.

10. Het gezin ontvangt voorafgaand aan het bezoek praktische informatie rondom aankomst en vertrek.

11. In geval van calamiteiten (zoals brand) moet het calamiteiten- en ontruimingsplan, zoals in ieder huisje aanwezig, worden gevolgd. In dit plan zijn onder andere de namen en telefoonnummers opgenomen van de vaste staf en hulpverlenende instanties die gebeld kunnen worden gebeld bij een calamiteit.

12. Villa Pardoes aanvaard geen aansprakelijkheid en is niet aansprakelijk voor:
a. Diefstal, verlies of schade van welke aard dan ook (zoals materiële schade en lichamelijke schade), tijdens of ten gevolge van een verblijf in de Villa. In ieder geval is de Villa nooit aansprakelijk voor indirecte schade en, in geval van directe schade, tot een maximumbedrag, zijnde het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd;
b. Mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen;
c. Ongemak en/of overlast die wordt veroorzaakt door derden buiten de verantwoordelijkheid van Villa Pardoes;
d. Gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht;
e. Gevolgen van deelname aan activiteiten van welke aard dan ook bij Villa Pardoes;

13. Het gebruik van voorzieningen en hulpmiddelen in de huisjes, gebouwen en op het terrein van onze Villa is voor eigen risico van de gebruikers. Villa Pardoes is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van het gebruik door gasten en/of bezoekers van gasten van de Villa.

14. Schade en/of breuk aan of in het huisje zelf of aan het interieur en/of inventaris moet direct aan ons worden gemeld. Bij schades van een bedrag boven de € 250 gedurende de totale verblijfsperiode behouden wij ons het recht voor om dit via de eigen WA- verzekering van het gastgezin te verhalen.

15. Wij behandelen alle persoonsgegevens die we verwerken met zorg. Op onze website www.villapardoes.nl is de meest recente versie van onze Privacyverklaring te vinden.

16. Om ieders privacy te borgen, mag geen vertrouwelijke informatie verspreid worden of gebruik worden gemaakt van de namen, foto’s, filmpjes of andere “identificerende kenmerken” van overige gasten, medewerkers of vrijwilligers zonder schriftelijke toestemming van betrokkene(n).

17. Wij behouden het recht om de geplande week te verzetten. Dit gebeurt bij spoed aanmeldingen of calamiteiten.