De huisregels van Villa Pardoes

Welkom in de Villa! Een goede en fijne gastbeleving staat bij ons op nummer 1. Daarom hebben we hieronder een overzicht van huisregels die gelden op het terrein van de Villa. Deze huisregels dragen bij om er voor iedereen een unieke en onvergetelijke vakantie ervaring van te maken.

1. Deze huisregels zijn van toepassing bij een verblijf in Villa Pardoes. De huisregels worden door het gehele gastgezin (en eventuele overige gasten) akkoord bevonden door de boekingsbevestiging voor akkoord bevonden. De huisregels zijn te vinden op onze website.

2. In de Villa komen kinderen met elkaar in contact. Daardoor is het mogelijk dat ziekten of besmettingen worden overgedragen. Hier zijn wij niet aansprakelijk voor, maar we doen er wel alles aan om dit te voorkomen. We dragen zorg voor een uitermate goede hygiëne.

3. Mocht één van jullie vijf dagen voor jullie aankomst bij Villa Pardoes in contact zijn geweest met iemand die op dat moment een besmettelijke ziekte had, zoals waterpokken, gordelroos of een bacteriële infectie, dan willen wij dat zo snel mogelijk weten.

4. In Villa Pardoes mag niet worden gerookt.

5. Alcoholconsumptie is toegestaan, mits met mate gebruikt en zonder overlast te veroorzaken. Jongeren onder de 18 jaar mogen geen alcohol nuttigen in de Villa.

6. Helaas mag jullie huisdier niet meekomen naar de Villa. Voor een hulphond wordt een uitzondering gemaakt. Neem daar vooraf contact over op.

7. Sluit jullie huisje altijd goed af bij het verlaten daarvan. Villa Pardoes is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van de persoonlijke eigendommen van gasten in de woning of elders in de Villa.

8. Je bent je bewust van het feit dat het team van Villa Pardoes zich toegang tot de vakantiewoning kan verschaffen in geval van nood.

9. Ouders en verzorgers houden gedurende de vakantieweek de eindverantwoordelijkheid over hun eigen kinderen. Minderjarige kinderen kunnen uitsluitend in de Villa verblijven onder begeleiding van één ouder of verantwoordelijke volwassene en mogen niet alleen in de Villa verblijven.

10. Het ontvangen van bezoek is toegestaan, als dit tijdig 24 uur van te voren is aangemeld. Gasten zijn altijd verantwoordelijk voor het gedrag van hun bezoek. Deze huisregels gelden dus ook voor het bezoek.

11. Voor ons is het vanzelfsprekend dat jullie zorgvuldig om gaan met de spullen van Villa Pardoes, de medewerkers en de andere gasten. Schade en/of breuk aan of in het huisje zelf of aan het interieur en/of inventaris moet direct gemeld worden aan Villa Pardoes.

12. Externe faciliteiten voor gasten van Villa Pardoes zijn alleen voor het gastgezin vrij toegankelijks en niet voor hun eventuele gasten. De namen van het gastgezin staan vermeld op onze gastenlijst.

13. Tussen 22.00 en 08.00 uur wordt rekening gehouden met de (nacht) rust van andere gasten.

14. Het is gezellig en lekker maar bij ons in de Villa is fonduen, frituren, gourmetten en steengrillen niet toegestaan. Wel is er een barbecue aanwezig in onze Kiosk buiten en zijn er barbecues beschikbaar voor in de privé-tuin van het huisje.

15. Drugsbezit en -gebruik, alcoholmisbruik, geweld, wapenbezit en grensoverschrijdend gedrag (zoals pesten en discriminatie) zijn niet toegestaan en leiden tot onmiddellijke beëindiging van het verblijf in de Villa. Bij strafbare feiten wordt aangifte gedaan bij de politie.

16. In geval van calamiteiten dient het calamiteiten- en ontruimingsplan, zoals in ieder huisje aanwezig, te worden gevolgd. In dit plan zijn onder andere de namen en telefoonnummers opgenomen van de vaste staf van Villa Pardoes en hulpverlenende instanties die gebeld kunnen worden bij een calamiteit. Lees het calamiteiten- en ontruimingsplan goed door bij aankomst.

17. Als gasten zich niet gedragen in overeenstemming met de huisregels, houdt het management van de Villa zich het recht voor om het verblijf in de Villa beëindigen.
Het gastgezin verklaart zich bekend en akkoord met de inhoud van de huisregels en vrijwaart Villa Pardoes van elke vorm van aansprakelijkheid.