Cijfers en resultaten

Villa Pardoes heeft de CBF-Erkenning voor goede doelen. We voeren deze Erkenning bewust en handelen er ook naar. We willen namelijk een gezonde en duurzame organisatie zijn waar onze gasten en onze donoren op kunnen vertrouwen.

Centraal Bureau Fondsenwerving

Eén van de voorwaarden om de CBF-Erkenning te mogen voeren is dat een Goede Doelenorganisatie over een klachtenprocedure beschikt. Villa Pardoes heeft deze ook. U kunt deze vinden door hier te klikken. Dit geldt ook voor het hebben van Gedragscode. Tevens wordt er verwacht dat er een Integriteitsbeleid is met bijbehorend Meldingsformulier Integriteitsschendingen en een Meerjaren Beleidsplan. Klik hier voor de inhoud van het huidige meerjaren beleidsplan.

Een andere norm van het CBF waaraan goededoelen organisaties zich moeten houden is de zogenaamde 25 procent norm. Dit houdt in dat maximaal 25 procent van de inkomsten uit fondsenwerving mag worden besteed aan uitgaven voor fondsenwerving. Wij blijven ruimschoots binnen deze norm. Elk jaar geven we in ons jaarverslag aan hoe onze donaties en andere gelden besteed worden, welke resultaten we bereikt hebben en wat we gedaan hebben om onze gasten een overgetelijke vakantie te bieden. Conform de richtlijnen streven wij erna elke jaar vóór 1 juni ons jaarverslag te presenteren.

Geïnteresseerd in ons recente jaarverslag? Klik hier voor het meest recente jaarverslag en de getekende controleverklaring van onze Accountant. Mocht u vragen hebben neem dan gerust contact met ons op.
Transparantie in één oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Via deze banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.

Overige richtlijnen bij fondsenwerving

Bij het werven van fondsen houdt Villa Pardoes zich aan de Gedragscode Fondsenwerving. Wij vinden het belangrijk om te benadrukken dat wij geen gegevens verstrekken over donateurs, relaties en begunstigden aan derden.