De Vrijwilligersraad

De Vrijwilligersraad behartigt de belangen van alle vrijwilligers. Als onderdeel van de organisatie wordt de Vrijwilligersraad betrokken in algemene beleidszaken. Daarvoor worden acht keer per jaar besprekingen gehouden met de Algemeen Directeur en de Vrijwilligers Coördinatoren. Tevens worden de leden van de Vrijwilligersraad betrokken in de aanname en begeleiding van nieuwe vrijwilligers. De Vrijwilligersraad bestaat uit vijf gekozen vrijwilligers. 

De Vrijwilligersraad van Villa Pardoes

Van links naar rechts: Bernadette van den Elzen, Geert Luyten (voorzitter), Mariëlle Dammers, Ad Galiart, Corrie Joosen (notuliste) en Ank Fransen.