Raad van toezicht

We vinden het belangrijk dat Villa Pardoes een betrouwbare, gezonde en toekomstgerichte organisatie is. De denkkracht en de inzet van onze Raad van Toezicht is daarbij zeer waardevol. Leden van de Raad van Toezicht zijn:

Peter Rijken – Voorzitter

 • DGA (Directeur-grootaandeelhouder) Retail Experts BV
 • Géén nevenfunctie

  

Henri Gadella – Secretaris

 • Pensionado
 • Géén nevenfunctie

 

Leon Verweij – Penningmeester

 • CFO van SIF Holding NV  

Nevenfuncties:

 • Adviseur van de Raad van Commissarissen van Slibverwerking Noord-Brabant NV
 • Lid Raad van Advies stichting dakmerk

 

Edwin van der Reijden – Lid RvT

 • Eigenaar/directeur SAMEN BV, COO
 • Directeur Operatie a.i. SPF Beheer (tot 1 juli 2020)
 • Géén nevenfunctie

 

Peter Persoon - Algemeen Directeur Villa Pardoes

Nevenfunctie:

 •  Lid RvT Stichting Open Door
 • Woonvorm (meervoudig) verstandelijk beperkte jongeren